Výpočet

Do ľubovoľného poľa vložte hodnotu - ostatné sa dopočítajú samy.
Ak v nejakom poli údaj zmeníte, zvyšné sa automaticky prepočítajú.
Môžete zadávať desatinné bodky alebo desatinné čiarky.

f =
k =
λ =
λ/2 =
λ/4 =
λ 5/8 =
na 6 miest
Ak sa objaví chyba NaN, skontrojte, či ste zadali do poľa
korektnú hodnotu, tj. bez písmen a iných znakov.

Činiteľ skrátenia

Pre výpočet symetrizačných slučiek a pahýľov z koaxiálneho kábla je nutné brať do úvahy činiteľ skrátenia k. Pre koaxiálny kábel s penovým dielektrikom
je k = 0,81 a pre kábel s polyetylénovým dielektrikom je k = 0,66.
Činiteľ skrátenia nemôže byť nula.
Pokiaľ anténnej technike nerozumiete, ponechajte činiteľ skrátenia vždy 1.

Presnosť výpočtu

Výpočet závisí na rýchlosti šírenia elektromagnetických vĺn = rýchlosť svetla. Na účely názornosti výpočtu sa počíta len so zaokrúhlenou hodnotou (vo vákuu):
    c = 300 000 000 m/s
Pre presné výpočty šírenia vo vákuu by bolo potrebné zadávať:
    c = 299 792 458 m/s
Rýchlosť šírenia elektromagnetických vĺn rôznymi materiálmi je nižšia.

Vzorce

ÿta쎰Ҵ
Vlnová dĺžka vzorec

λ … dĺžka jednej vlny

T … čas

Dĺžka vlny a frekvencia

Ďalšie informácie pre výpočet dĺžky vlny a kmitočtu, nájdete v encyklopédii Wikina a Wikipédie pod príslušnými heslami (viď odkazy nižšie)

Výpočet vlnová dĺžka online

Vlnová dĺžka výpočet

Odkazy


(lambda) λ = 300 / f [m]
f = 300 / λ [MHz]